• Geriausia kaina
  • Greitas pristatymas
  • Ilgametė garantija
  • Draugiškas aptarnavimas
  • Nestandartiniai užsakymai

UAB „Vendiplas“ eksporto plėtros projektas

Atsisiųsti:
UAB Vendiplas eksporto pletros projektas

UAB „Vendiplas“ 2019 m. liepos 30 d. pasirašė projekto „UAB „Vendiplas“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-005 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto tikslas – UAB „Vendiplas“ konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, numatoma dalyvauti tarptautinėse baseinų ir maisto pramonės sektoriaus parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją.
Dalyvavimas parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais ir sustiprinti su esamais užsakovais, bet ir geriau ištirti poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti įmonės pozicijas užsienio rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.
Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 83 984,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 41 992,00 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalis – 2021 m. gegužė.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Donatas Vasiliauskas
Direktorius
(8 640) 53528
info@vendiplas.com